PONS 21

MOST 21. století

Zpráva ze školy v Mansapuru

Na začátku prosince nám sestra Juliet Lobo SRA, představená provincie sester Konventu Královny apoštolů poslala zprávu o dění ve škole v Mansapuru za období červenec až listopad 2021. Celá zpráva je proložena obrázky, tak Vám ji chceme nabídnout v původním znění pro ty, kteří vládnou angličtinou i ve volném překladu do češtiny. Jsme rádi, že i přes nemožnost osobní návštěvy máme stále nové informace o dění v Indii.