PONS 21

MOST 21. století

Trojnásobný daňový benefit pro dárce

V příloze Vám nabízíme tiskovou zprávu, kterou vydala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) u příležitosti dnešního svátku dárcovství Giving Tuesday. Poukazují v ní na možnost vyššího daňového odpočtu, který mohou dárci uplatnit za letošní rok.

Citujeme z textu:

Lidé, kteří se během adventu rozhodnou přispět na charitu, si budou moci za letošní rok uplatnit dvojnásobný daňový benefit oproti letům minulým.
Firmy i zaměstnanci si budou moci snížit daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 procent daňového základu namísto standardních 10, respektive 15 procent.

Doufáme, že touto zprávou potěšíme všechny adventní dárce.