PONS 21

MOST 21. století

O nás

PONS 21, z.s.

je zapsaný spolek registrovaný Ministerstvem vnitra pod číslem jednacím VS/1-1/83726/11-R.  Stanovy spolku jsou volně ke stažení ZDE.

Spolek PONS 21, z.s.

(„pons“ znamená latinsky „most“; číslo 21 = 21. století) 

V názvu se odráží myšlenka budovat „mosty“ mezi lidmi a díky nim zajišťovat dobré podmínky pro život na obou stranách mostu. 

Naším cílem je, pomoci lidem různých národností, věku a vyznání, kteří jsou v těžké životní situaci, zdravotně postiženi nebo ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti.
Spolek bude podporovat i rozvoj kvalifikace a vzdělání, kultury a sportu za současné podpory vzájemného lidského a kulturního poznání.
Při naši činnosti se chceme opírat o pevné pilíře, abychom byli správně ukotveni, aby naše cesta měla správný směr a abychom dovedli spojovat i jiné cesty…

Činnosti pro naplnění cílů sdružení

  • podpora sociálních, zdravotních a humanitárních projektů
  • podpora zvyšování kvalifikace a úrovně v oblasti školství, sportu a kultury
  • podpora projektů na pomoc handicapovaným lidem, opuštěným dětem, jedincům s poruchou sociální adaptace a sociálně slabým rodinám
  • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace
  • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
  • ekonomická efektivita, dlouhodobá soběstačnost a udržitelnost podporovaných projektů
  • průhledné financování veškerých aktivit sdružení

Kdo jsme?

Skupina dobrých přátel, která se zná od dětství a během té doby (více než 30, 40 let) spolu prožila, podporovala a uspořádala řadu akcí (tábory, koncerty, výstavy, divadla, charitu, poutě, zájezdy, opravy, stavby…).

Výkonná rada PONS 21, z.s.

nar. 1966
předseda Výkonné rady
žije v Proseči u Skutče
povoláním manažer

Ing. Antonín Nekvinda

nar. 1958
žije v Brně
povoláním
technický pracovník

Karel Kratochvil

nar. 1968
žije Brně
povoláním lékař

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

nar. 1958
žije v Neratově
v Orlických horách
povoláním kněz

Mons. Josef Suchár

nar. 1956
žije v Rousínově
povoláním podnikatel

Ing. Ludvík Škrob

Proč jsme zahájili tuto činnost?

V říjnu 2010 jsme navštívili jihozápadní část Indie – stát Karnataka. Cílem naší cesty bylo poznat podmínky života místních obyvatel – zejména dětí, jejich potřeby, možnosti, přání, sny. Cestu jsme uskutečnili na pozvání místního biskupa Petera Machada a jeho spolupracovníků, kteří organizují a zajišťují řadu podpůrných činností pro nejchudší obyvatele.

Základním principem jejich práce s chudými je naučit je postarat se sami o sebe a dále i pak pomáhat dalším potřebným – bez rozdílu vyznání. Hlavním používaným nástrojem je vzdělávání chudých dětí. K zajištění této činnosti potřebují finance na vzdělávání a na pořízení základních prostředků pro rozjezd hospodaření rodin, vesnic (nákup domácích zvířat, nástroje na práci, zajištění pitné vody, atd.).

Tento jejich systémový přístup, osobní seznámení s životem v chudých vesnicích, návštěvy v sponzorovaných školách a již uskutečněná práce místních lidí za podpory biskupství nás oslovila natolik, že jsme se rozhodli pomoci s jedním plánovaným projektem v této oblasti – stavbou nové školy ve spádové vesnici Mansapur. Vybudováním školy v tomto místě se dostane vzdělání velkému počtu chudých dětí, které jinak kvůli velké vzdálenosti do města školu nemohou navštěvovat. A negramotní lidé nemají v dnešní Indii šanci na důstojný život – jak jsme bohužel viděli v každodenní realitě.

Protože naši činnost ve prospěch tohoto projektu provádíme zdarma, garantujeme Vám použití všech zaslaných finančních prostředků na tento projekt (v případě shromáždění více financí na další konkrétní projekty v Indii). Pokud můžete pomoci jakoukoliv částkou i Vy, budeme Vám za to vděčni, a hlavně za to budou vděčny děti z oblasti Mansapuru – a my Vás budeme o jejich studiu a životě informovat.