PONS 21

MOST 21. století

Vánoční přání z Honavaru

Sestra Marie Goretti z Honavaru nám poslala krásné vánoční přání, které patří také Vám. Proto Vám ho nabízíme k přečtení v angličtině, nebo volně přeložené do čestiny:

Christmas is a time to remember  those who fill our lives with joy and warm our hearts with love! To all of you dear friends who join hands with us in reaching out to our little children and people in need, we wish  you a Very Happy Christmas and a Peace-filled New Year!

We are very grateful to PONS 21 for the support and encouragement we receive for our mission activities.  Thank you and God bless you all! In gratitude for your every support and assuring our prayers always,

Affectionately,
Sr Maria Goretti

Vánoce jsou časem vzpomínek na ty, kteří naplňují naše životy radostí a zahřívají naše srdce láskou! Všem z vás, milí přátelé, kteří jste s námi spojeni v pomoci našim malým dětem a lidem v nouzi, přejeme vám šťastné Vánoce a pokojen naplněný nový rok!

Jsme velmi vděčni organizaci PONS 21 za podporu a povzbuzení, kterých se nám dostává při naší misijní činnosti. Děkuji vám a Bůh vám všem žehnej! S vděčností za každou vaši podporu a ujištěním našich stálých modliteb,

S láskou,
Sr Maria Goretti