PONS 21

MOST 21. století

Naše projekty očima ostatních

Koncem října 2019 jsme navštívili Indii s přáteli, kteří náš projekt dlouhodobě podporují. V jejich odpovědích na naše otázky se dobře ukazuje rozmanitost vjemů z naší cesty i uvažovaní o současném stavu v Indii. Věříme, že i tyto odpovědi potvrdí našim dárcům, že podporují dobrou věc a že je ještě potřeba pokračovat.

1. otázka

Jak na tebe zapůsobila škola v Mansapuru?

Co si odnášíš ze setkání se sestrou Marií Goretti a jejími spolupracovníky?

Romana Benešová

Tato velmi introvertní, tichá osoba je skutečně výjimečná. Nebylo to moje první setkání s ní. To první bylo před lety v Praze. Na sestře Goretti se mi moc líbí její smysl pro spojení toho dobrého, co v Evropě máme a zavedení do praxe v Indii. Je vidět, že se na cestách učí a naslouchá. Je na sebe i na své nejbližší velmi přísná, má obrovské výsledky. I přes svůj nedobrý zdravotní stav stále plánuje, jak zlepšit nemocnici, co nového vystavět, má detailní osobní znalost financí nemocnice, školy a všech objektů, které vybudovala nebo spoluvybudovala. Nechci ani zapomenout na její opravdu skvělý tým sester. Sestra Goretti se na ně může spolehnout,  pracují celé dny a stále rozdávají úsměv. Věděla jsem i dříve, že dělá hodně i pro děti, ovšem že ve svém životě vychovala již desítky nalezených a trpících dětí jsem si uvědomila až v jejím domě, při každodenním setkání se současnou skupinkou dětí, o které momentálně se sestrami pečují.

Viktorie Benešová

Nejvíce na mě zapůsobila škola pro výuku zdravotních sester. Byla moderně vybavená pro všechny části zdravotní výuky. Vyzařovala příjemnou atmosféru jak studentek, tak milých řádových sester, které školu vedou a které byly plné positivní energie.

Robert Beneš

Líbil se mi blázinec v její nemocnici, přestože jsem nikdy předtím v žádné nebyl a nemám srovnání. Ze začátku jsem byl dost překvapený, byli tam lidé většinou starší a mladé setřičky kolem nich hodně lítaly.

Jana Voppichler

Vybrat jednu oblast nebo jedno oddělení v nemocnici by bylo nespravedlivé. Měli jsme možnost navštívit téměř všechna zařízení v areálu, nemocnici, psychiatrii, školu pro zdravotní personál, dětský domov, výrobní dílnu. Hlavou a zároveň i srdcem celého komplexu je sestra M. Goretti a já nechápu, jak tato sama dosti nemocná žena může dělat tolik práce a ještě se starat o sirotky ve svém domě. Má můj velký obdiv a úctu.

Mattihias Voppichler

Společně s lékařem a fyzioterapeutem z nemocnice Marie Goretti jsme navštívili vzdálenější ostrovy, které zasáhly záplavy v období dešťů. Doktor megafonem oznamoval ordinační hodiny a svolával lidi do lékařského domu na ostrově. Před vstupem do ordinace si všichni pacienti vyzuli boty, nastala registrace a zdravotní prohlídka, která spočívala v měření tlaku, teploty, funkce plic..., řada pacientů měla ve vlhkém prostředí kožní vyrážky, problémy s klouby. Poprvé v životě jsem měl možnost sledovat dobrovolnou práci lékařů v takové zemi. Toto je jen jedna z aktivit sestry M. Goretti, která má za všechnu práci můj velký obdiv

3. otázka

Dovedeš si nyní představit, co se asi díky koronaviru děje v Indii a jak jim pomoci?

Romana Benešová

Naše rodina je v pravidelném kontaktu s lidmi z oblastí, které jsme navštívili.

Díky telekomunikační technice a internetu mohou naše děti komunikovat s dětmi v Indii. Takže i teď víme, že do školy nechodí a velmi podobně jako u nás je “zavřeno” na mnoha místech. Což je správné. Co je určitě ale problém, že v Indii asi nedosáhnou takovou disciplínu a nemohou z mnoha důvodů zavést taková opatření jako u nás. Je to lidnatá země a prostory jsou stísněné a pokud by se objevil nakažený člověk i laik pochopí, že se rázem patrně nakazí velké množství lidí, možná velká část vesnice apod.

Toho se moc bojíme. A velmi dobře vím, že jim tam pomůže opravdu každá koruna…

Viktorie Benešová

Nedokážu si vůbec představit, co musí prožívat. Děti stále běhaly venku s kamarády a všichni žili v kolektivu. Často na ulici do pozdních nočních hodin. Ve vesnici v Mansapuru se sotva celá rodina vešla pod střechu a byli rádi, že mají jednu postel pro 6 členů rodiny. A teď mají omezený režim a musejí vydržet na jednom místě…

Robert Beneš

V době koronaviru je to všechno v Indii určitě ještě mnohem těžší než jindy. Děti nechodí do školy, musejí zůstat v chatrčích, omezeně ven a i rodiče to musejí mít s nimi složité. Koronavirus je nebezpečný druh viru, píšeme si a volám a doufám, že jsou na sebe opatrní. Přeju si, aby se nenakazili.

Jana Voppichler

Často doma vzpomínáme na Indii, jsme ve spojení s přáteli a představujeme si nepředstavitelné. Upřímně řečeno si korona-situaci v Indii vůbec nedokáži a ani nechci představit! Karanténa? Hygiena? Dezinfekce? Roušky? Odstup?

Nevím, z mé pozice opravdu reálná je finanční pomoc a následný nákup a zprostředkování dezinfekčních a hygienických potřeb.

Mattihias Voppichler

Koronakrize znamená pro mě úplně novou situaci, ve škole, ve sportu, ve styku s kamarády, babičkou a dědou. Přemýšlím, ale sám pomoci nemohu. Jednak je Indie daleko a ani nevím, co v Indii potřebují a co by pomohlo. Myslím, že  skupina nebo organizace jako např. PONS 21 má určitě více možností.

Pokud se dá dohromady více lidí, pak i můj příspěvek ve výši 10 EUR bude mít přínos a pro mě zároveň uspokojení, že mohu pomoci.

Dovedeš si nyní představit, co se asi díky koronaviru děje v Indii a jak jim pomoci?