PONS 21

MOST 21. století

Výstavba školy v Indii

Prvním projektem spolku PONS 21 je finanční podpora výstavby školy pro chudé děti ve vesnici Mansapur ve státě Karnátaka v Indii.

Hlavním záměrem projektu je vybudovat základní školu pro chudé děti ve vesnici Mansapur a umožnit tak kvalitní vzdělání dětem z vesnice a okolí.

Získat vzdělání v Indii znamená téměř jistotu sehnání práce, uživení sebe, rodiny, svých blízkých. Dává soběstačnost lidem a zároveň je učí, že pokud dostali pomoc od jiných, měli by ji poskytnout i oni druhým. K tomu jsou vedeni svými učiteli a vychovateli. Takové řešení podpory chudých lidí vidíme jako velmi dobré, systémové a efektivní.

Díky garanci biskupství v Belgaum máme jistotu, že vybrané prostředky budou správně použity a i naší osobní účastí na projektu v ČR i Indii toto garantujeme.

Rev. Dr. Peter Machado
metropolitní arcibiskup

Ve vesnici Mansapur je nově postaven kostel sv. Josefa a dům pro řádové sestry Řádu misionářek Královny apoštolů. Pan biskup Peter Machado, do jehož diecéze Mansapur patří, nás požádal o podporu výstavby školy. Hlavním důvodem pro toto jeho rozhodnutí jsou velmi dobré podmínky pro činnost školy – její výstavbu podporují místní lidé napříč vyznáním, má podporu místní samosprávy, je pro ni vhodné místo, má zajištěno provozování řádovými sestrami, díky blízké železnici může být využívána i pro různá další vzdělávání a aktivity. Vedením celého projektu z indické strany pověřil právě řádové sestry.

19. března 2018 byl  biskup Peter Machado jmenován arcibiskupem arcidiecéze  Bangalore a na jeho místo nastoupil biskup Fernandes Derek, který pokračuje ve spolupráci na našem projektu.

Rev. Dr. Derek Fernandes biskup 

Ve vesnici Mansapur je nově postaven kostel sv. Josefa a dům pro řádové sestry Řádu misionářek Královny apoštolů. Pan biskup Peter Machado, do jehož diecéze Mansapur patří, nás požádal o podporu výstavby školy. Hlavním důvodem pro toto jeho rozhodnutí jsou velmi dobré podmínky pro činnost školy – její výstavbu podporují místní lidé napříč vyznáním, má podporu místní samosprávy, je pro ni vhodné místo, má zajištěno provozování řádovými sestrami, díky blízké železnici může být využívána i pro různá další vzdělávání a aktivity. Vedením celého projektu z indické strany pověřil právě řádové sestry.

Rev. Dr. Peter Machado
metropolitní arcibiskup

Rev. Dr. Derek Fernandes biskup 

19. března 2018 byl  biskup Peter Machado jmenován arcibiskupem arcidiecéze  Bangalore a na jeho místo nastoupil biskup Fernandes Derek, který pokračuje ve spolupráci na našem projektu.

Děkujeme všem,
kteří zasláním
finančních prostředků
přispívají k realizaci
tohoto projektu.

Stav konta

Všechny peníze získané ze sbírky „Hledáme 1000 Marií“ i vložené na konto PONS 21 jsou beze zbytku odeslány na výstavbu školy. Zde můžete zjistit stav konta. 

Jak můžete pomoci

Je několik způsobů,
jak můžete podpořit
naše projekty.

Proč jsou takové náklady na výstavbu školy?

Posunutím šipek směrem doprava (doleva) změníte obrázek

2014
2016

Náklady na výstavbu školy se pohybují v rozpětí 2 až 7 mil. Kč. Proč tomu tak je? 

Úroveň školy se může přizpůsobit vybraným finančním prostředkům:

Základní úroveň počítá s mateřskou školkou, 3 třídami a výukou angličtiny od páté třídy.
Nejvyšší úroveň počítá s mateřskou školkou, 9 třídami, jídelnou, knihovnou, výukou angličtiny od první třídy.
A pak jsou možnosti mezi oběma úrovněmi.

Nákladově se pohybujeme asi tak 10x níže, než by stála taková škola v ČR (a možná i více), ale stejně jde o nemalé finanční částky. 

Za velmi důležitou věc považujeme skutečnost, že je řádovými sestrami zajištěna kvalitní výuka a dlouhodobé provozování školy.

Jeden ze základních principů činnosti PONS 21 je, že všechny vybrané peníze se musí použít ve prospěch určeného projektu – tedy všechny režijní náklady (tj. zejména administrativa, cestovné) si platí členové výkonné rady ze svých prostředků. Pro spolek pracují zdarma.

Vpravo si můžete pustit prezentaci o činnosti PONS 21 a vývoji stavby školy v Mansapuru.

Dole si můžete pustit prezentaci o činnosti PONS 21 a vývoji stavby školy v Mansapuru.

Přehrát video