PONS 21

MOST 21. století

Vánoční přání z Mansapuru

Dostali jsme zprávy od sestry Juliet Lobo SRA, provinční představené sester Konventu Královny apoštolů, které se starají o školu v Mansapuru. Chceme se s Vámi podělit o novinky i vánoční přání. Můžete si ho přečíst v angličtině, nebo nabízíme volný překlad do čestiny:

(…) Wishing you all Happy Christmas and a Joyful New Year of 2022. May the Babe Jesus bless you abundantly, grant you good health of body and mind, guard and protect you from all harm and danger and fulfill all your plans.
(…) Thank you for all your help and support to our Mansapur school. I have told Sr Flavia the Headmistress to distribute food kits for Christmas to the poor families and also to have a Christmas get together with the teachers and students. I shall send the detailed report with photographs.

May God bless you and your Pons-21 Team for your kindness in sharing your gifts with us. The poor people will be very happy to celebrate Christmas. I am sure they will offer their prayers to you and to your family. Please convey our special greetings to Fr Josef. Love and greetings from all the Sisters of Mansapur and Vamanjoor.

Thanking you once again and with best wishes.

(…) Přeji Vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022. Nechť Vám Dítě Ježíš hojně žehná, dopřeje Vám dobré zdraví těla i mysli, střeží Vás a chrání před veškerým zlem a nebezpečím a naplní všechny Vaše plány.
(…) Děkuji Vám za veškerou pomoc a podporu naší škole v Mansapuru. Požádala jsem paní ředitelku Sr Flavii, aby rozdala potravinové balíčky na Vánoce chudým rodinám a také aby uspořádala vánoční setkání s učiteli a studenty. Podrobnou zprávu s fotografiemi pošlu.
Nechť Bůh žehná Vám a Vašemu Pons-21 týmu za Vaši laskavost, že jste se s námi podělili o Vaše dary. Chudí lidé budou velmi šťastní, že oslaví Vánoce. Jsem si jistá, že se budou modlit za Vás a Vaše rodiny. Předejte prosím naše speciální pozdravy P. Josefovi. S láskou a pozdravy od všech sester z Mansapuru a Vamanjooru.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji vše nejlepší
.