PONS 21

MOST 21. století

Radosti i starosti s novou školou

Jak jsme vás již informovali, od 1. června 2014 probíhá v naší škole výuka. Stalo se tak s ročním předstihem! Za tím vším bylo velké úsilí sester přemluvit stavební firmu k dokončení přízemí školy, aby nejmenší děti nemusely v době dešťů absolvovat nebezpečnou cestu do vzdálené školy nebo zůstávat doma. Největší radost z otevření školy měli rodiče dětí.

Sestry tak na sebe ovšem vzaly velkou starost, protože musely stavební firmě slíbit zaplacení prací do konce roku 2014. S obavami nás kontaktovaly s otázkami, jak vypadá výsledek sbírky „Hledáme 1000 Mariií“ po její aktualizaci v Katolickém týdeníku v květnu 2014. Jsme vám všem velmi vděčni, že jsme mohli část jejich obav vyřešit a 3. září 2014 poslat sestrám částku 15000 Euro (424 155 Kč). Máme potvrzení o jejím příjmu i použití na splátku dluhu u stavební firmy. Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují a mají zásluhu na úspěšnosti této sbírky.

Příští rok v březnu plánujeme inspekční cestu do Mansapuru. Věříme, že kromě jiného přivezeme řadu nových materiálů a podnětů v pokračování stavby „naší“ školy a že se s vámi budeme moci o ně podělit jak na těchto stránkách, tak v Katolickém týdeníku či při našich prezentacích.