PONS 21

MOST 21. století

Do školy v Mansapuru již chodí 170 dětí! I díky Vám!

Protože se na jaře podařilo uspíšit některé stavební práce a my jsme díky dárcům mohli poslat dalších 10 000 eur na dokončení prvních tříd, mohlo se 1. června 2014, kdy v Indii začíná nový školní rok, otevřít několik tříd a do školy nastoupily první děti!

Původně jsme otevření prvních tříd plánovali až na rok 2015 a máme tedy velkou radost, že 170 dětí může školu navštěvovat již nyní! Konkrétně chodí 100 dětí do jeslí a školky a 70 dětí do první třídy. Nemusí už tedy denně chodit pěšky do pět kilometrů vzdálené státní školy, jejíž úroveň je velmi špatná, nejsou denně zmáčené monzunovými dešti, rodiče o ně nemusí mít takovou starost a jsou jim nablízku. O výuku se starají školené řádové sestry, které mají v Indii velmi dobré renomé.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům a věříme, že máte radost společně s námi a našimi indickými přáteli!

Ve fotogalerii přibyly první fotografie z nových tříd.