PONS 21

MOST 21. století

Novoroční poděkování

Poděkování a přání žáků základní školy sv. Josefa všem dárcům:

Milí přátelé,

jsem velmi rád, že vám mohu napsat pár řádek jménem celé naší první třídy. Jsme velmi rádi za naši novou školu, která je velmi krásná a je mnoho místa ve třídách. Cítíme se ve škole i třídě velmi dobře. Moji rodiče jsou velmi rádi, že mě můžou posílat do takové pěkné školy. Sestry a učitelky jsou dobré. Vzpomínáme s nimi na vás každý den i se za vás modlíme. Naši rodiče se za vás taky doma modlí zvláště v této vánoční době. Všechny děti vám slibujeme, že se budeme snažit učit co nejlépe. Přejeme vám krásné Vánoce a spokojený nový rok. Modlíme se, aby vám Bůh požehnal.

Na závěr opakujeme, děkujme vám a PONS 21 za pomoc při stavbě školy. Děkujeme!

Srdečně

Toyber L. Mendonsa

Žák první třídy

Připojujeme se k poděkování dětí z Mansapuru. Velmi si vážíme vaší důvěry a finanční podpory v roce 2014. Dodává nám to sílu vytrvat v našem úsilí dobudovat školu a vytvořit „most“ (PONS) mezi vzděláváním u nás a v Indii. Uvědomujeme si, že zvláště v dnešní době je ochota dávat peníze do tak vzdálené země opravdu skutkem milosrdenství a lásky k bližnímu. Moc si přejeme, aby modlitby dětí byly vyslyšeny a vám se dostalo požehnání ve všem vašem konání v celém roce 2015! A k tomu vám přejeme hodně zdraví a síly v pokračování skutků milosrdenství…

Výkonná rada Pons 21