PONS 21, z.s.

most k lepšímu životu

PONS 21

MOST 21. století

Našim hlavním záměrem je nacházet, vytvářet a udržovat „mosty“ mezi lidmi různého věku, společenského postavení, víry, barvy či národnosti.

O nás

Cílem spolku je pomoci lidem různých národností, věku a vy-znání, kteří jsou v těžké životní situaci, zdravotně postiženi, nebo ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti.

Jak můžete pomoci

Naše projekty můžete podpořit jak finančním darem, nákupem na internetu přes gift.cz, členstvím v Klubu přátel PONS 21 nebo jakoukoliv podporou našich akcí a činností. 

Klub přátel PONS 21

Staňte se členy v Klubu přátel PONS 21. Přispíváním pravidelně měsíčně i malé částky, můžete i vy velmi pomoci k vybudování školy.

O nás

Cílem spolku je pomoci lidem různých národností, věku a vyznání, kteří jsou v těžké životní situaci, zdravotně postiženi nebo ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti.

Jak můžete pomoci

Naše projekty můžete podpořit jak finančním darem, nákupem na internetu přes gift.cz, členstvím v Klubu přátel PONS 21 nebo jakoukoliv podporou našich akcí a činností. 

Klub přátel PONS 21

Staňte se členy v Klubu přátel PONS 21. Přispíváním pravidelně měsíčně i malé částky, můžete i vy velmi pomoci k vybudování školy. 

Projekt výstavby školy
v indickém Mansapuru

Získat vzdělání v Indii znamená téměř jistotu sehnání práce, uživení sebe, rodiny, svých blízkých. Dává soběstačnost lidem a zároveň je učí, že pokud dostali pomoc od jiných, měli by ji poskytnout i oni druhým. 

Stav konta

Všechny peníze získané ze sbírky „Hledáme 1000 Marií“ i vložené na konto PONS 21 jsou beze zbytku odeslány na výstavbu školy. Zde můžete zjistit stav konta.

Fotogalerie

Do naší fotogalerie postupně přibývají fotografie nejen z návštěv Indie, ale i z benefičních akcí, které pořádáme v České republice.

Projekt výstavby školy
v indickém Mansapuru

Získat vzdělání v Indii znamená téměř jistotu sehnání práce, uživení sebe, rodiny, svých blízkých. Dává soběstačnost lidem a zároveň je učí, že pokud dostali pomoc od jiných, měli by ji poskytnout i oni druhým. 

Stav konta

Všechny peníze získané ze sbírky „Hledáme 1000 Marií“ i vložené na konto PONS 21 jsou beze zbytku odeslány na výstavbu školy. Zde můžete zjistit stav konta.

Fotogalerie

Do naší fotogalerie postupně přibývají fotografie nejen z návštěv Indie, ale i z benefičních akcí, které pořádáme v České republice.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

Dalajláma

Aktuality