PONS 21

MOST 21. století

Prosba o pomoc našim přátelům v Indii postiženým záplavami

Před několika dny proběhla všemi médii zpráva o mohutných záplavách, které postihly některé části Indie – Bihar, Assam, Gujarat, Kerala, Maharashtra a Karnátaka.

Dnes jsme dostali email od Sr. Marie Goretti, která žije v v jedné ze zaplavených částí Indie, ve kterém píše: „

…Extrémně vydatné srážky v zemi způsobily, že situace je velmi chmurná zejména v záplavami zasažených částech. V Honavaru byly nízko položené vesnice postiženy neutuchajícími dešti, které způsobily velké utrpení venkovským chudým. Mnoho domů se zřítilo, mnoho domů je zatopeno a cesty neexistují. Domy u břehů řek byly izolovány a dochází k těžkým škodám na úrodě. Došlo k řadě sesuvů půdy a také k narušení cestovních a energetických zařízení. Hladina vody v řekách je stále vysoká a idé žijící podél břehů řek, hodně trpí. Dělali jsme, co bylo v našich silách, abychom poskytli lékařskou pomoc a poskytli základní potravinové předměty postiženým rodinám našich cílových oblastí…“

Sr. Marie Gorretti nás prosí o pomoc, aby mohly zajistit aspoň nejzákladnější pomoc (jídlo, vodu, lékařskou pomoc, oblečení…)

Rádi bychom Vás touto cestou poprosili o pomoc pro naše přátele v Indii.

Pokud byste mohli přispět jakoukoliv částkou, prosím, pošlete ji na náš účet 244271528/0300.

Děkujeme za Váš zájem a ochotu pomáhat.