PONS 21

MOST 21. století

Poděkování Sr Marie Goretti z Honavaru

Jak jsme vás informovali, v srpnu postihly jihozápadní Indii silné deště, které způsobily velké záplavy v lokalitě působení sestry Marie Goretti – oblast města Honavaru. Maria Goretti se na nás obrátila s prosbou o jakoukoliv finanční pomoc, protože se jim nedostává peněz na nákup léků, jídla, základních hygienických potřeb, zajištění provizorního ubytování. Dobře všichni víme, jak je důležitá v těchto okamžicích rychlá pomoc a co záplavy dovedou…

Zřejmě naše osobní zkušenost se záplavami způsobila, že jsme byli schopni za týden vybrat neuvěřitelnou částku 270 000 Kč a tu poslat do Indie!!!

Největší částkou 115 000 Kč přispěla farnost Neratov, když P. Josef Suchár při poutní mši svaté v neděli 18. 8.2019 velmi emotivně vyzval poutníky k podpoře přátel v Indii a uspořádal speciální kostelní sbírku.

Všem poutníkům, osloveným firmám a jednotlivcům, kteří projevili velkou štědrost a srdce na pravém místě, náleží vřelé poděkování sestry Marie Goretti:

V této době bolesti a utrpení jste zasáhli láskou a laskavostí.

S hlubokou vděčností potvrzuji přijetí 10,000 EUR na pomoc při likvidaci následků záplav. Velké díky vám všem, kteří se na sbírce podíleli. Jsem tak dojata vaší láskou k našim lidem a modlím se, ať vám Bůh mnohonásobně požehná. (…)

Děkuji vám, že jste v tuto chvíli poskytli pomoc našim lidem s obnovou jejich životů. Modlíme se, aby je Pán potěšil a poskytl útěchu v jejich ztrátách, bolesti a utrpení.

S nejhlubší vděčností a modlitbami za vás všechny

Sr Maria Goretti SRA

Členové PONS 21 se připojují k díkům Sr. Marie Goretti a velmi si váží přístupu a důvěry všech dárců.

Pro úplnost dodáváme, že ze sbírky na školu v Mansapuru nebyly použity žádné finance na řešení této mimořádné události.