PONS 21

MOST 21. století

Aktuální zprávy od Sr Marie Goretti z Honavaru

Už několik dní sledujeme ve zprávách, jak hrozivě stoupá v Indii počet nakažených Covidem19. Proto jsme napsali sestře Marii Goretti do Honavaru, abychom zjistili, jaká je situace tam. Obratem (v úterý 4. 5. 2021) jsme dostali email od Sr Marie Goretti. Také část textu poisujícího situaci v Honavaru Vám nabízíme v angličtině, nebo nabízíme volný překlad do čestiny:

(…) Thank you for your prayers and kind words at this most challenging time. We so appreciate your efforts in support of the mission work all across especially Mansapur and Honavar in particular. God bless you all in manifold.

Unfortunately, India is witnessing a critical situation with a rapid increase in infections and the mortality rate too is alarming across the nation.

With the rapid surge in cases the Karnataka Government has issued circular  to private hospitals to allocate 50% beds for Government referred Covid patients. Now we have arranged for 40 beds and all are occupied. Our hospital is under immense pressure trying to meet the various challenges with the existing resources. Please keep us all in your prayers as we assure ours too. We are so encouraged by your assurance of support in these hard times.

Our deep gratitude to you, (…) PONS 21 for your love and support to us. We keep you all in our prayers.

(…) Děkuji za vaše modlitby a laskavá slova v této nejnáročnější době. Velmi oceňujeme vaše úsilí o podporu misijní práce v celé oblasti, zejména v Mansapuru a Honavaru. Bůh vám žehnej mnohonásobně.

Indie je bohužel svědkem kritické situace s rychlým nárůstem infekcí a alarmující je i úmrtnost napříč celým národem.

S rychlým nárůstem případů vydala vláda Karnataky oběžník soukromým nemocnicím, aby přidělily 50% lůžek pro pacienty s Covidem. Nyní jsme zařídili 40 lůžek a všechna jsou obsazená. Naše nemocnice je pod obrovským tlakem, který se snaží řešit různé výzvy stávajícími prostředky. Prosím, neste nás ve svých modlitbách, my vás ujišťujeme o našich (modlitbách). Velmi nás povzbuzuje vaše ujištění o podpoře v těchto těžkých časech.

Hluboce vám děkujeme (…) za vaši lásku a podporu. Neseme vás v našich modlitbách.