PONS 21

MOST 21. století

Aktuální zprávy od arcibiskupa Petera Machada

Dostali jsme i zprávy od našeho přítele arcibiskupa Petera Machada z Bangalore. Také část textu z tohoto mailu Vám nabízíme v angličtině, nebo nabízíme volný překlad do čestiny:

(…) Peace! I am touched by your letter of 9th May wherein you have expressed solidarity with me in our difficulties and problems of Covid. Yes, it is spreading and people are dying. Unfortunately I lost one of my young Priests to Covid last night. He was just 40 and had returned from Rodome with Doctorate in Biblical studies. He was admitted to the Hospital 10 days ago and he died last night. The funeral is kept today evening at 4 pm. This is the 4 Priest I am buryiing in the last one month. All of them were working in the Parishes.
There is shortage of beds for the patients, lack of oxygen, ventitaltors and what not. We have also started relief for the poor. We will surely accept your help to us.
(…) How is the situation that side? I hope things are better off your side.

Yours Sincerely in O.L.
(+Peter Machado)

(…) Pokoj! Jsem dojat vaším dopisem z 9. května, v němž jste mi vyjádřil solidaritu v našich potížích a problémech s Covidem. Ano, šíří se to a lidé umírají. Naneštěstí jsem včera v noci ztratil jednoho ze svých mladých kněží kvůli Covidovi. Bylo mu pouhých 40 a vrátil se z Rodomu s doktorátem z biblických studií. Před 10 dny byl přijat do nemocnice a včera v noci zemřel. Pohřeb se koná dnes večer v 16 hodin. Toto jsou 4 kněží, které pohřbívám za poslední měsíc. Všichni pracovali ve farnostech.
Je nedostatek lůžek pro pacienty, nedostatek kyslíku, ventilátorů a co ne. Zahájili jsme také pomoc chudým. Určitě přijmeme vaši pomoc.
(…). Jaká je situace u vás? Doufám, že to u vás bude lepší.

S pozdravem O.L.
(+Peter Machado)