PONS 21

MOST 21. století

Aktuální zprávy z Mansapuru

Už několik dní sledujeme ve zprávách, jak hrozivě stoupá v Indii počet nakažených Covidem19. Proto jsme napsali sestrám do Mansapuru, abychom zjistili, jaká je situace v Mansapuru. Obratem (v pondělí 3. 5. 2021) jsme dostali email od sestry Juliet Lobo, provinční představené. Nabízíme vám část textu mailu, ve kterém nám popisuje současnou velmi těžkou situaci v Indii. Můžete si ho přečíst v angličtině, nebo nabízíme volný překlad do čestiny:

(…) In India the situation is very bad due to the spreading of CoronaVirus at a larger scale.  Many people have lost their lives due to this pandemic disaster.  By the grace of God so far all of us are keeping good health and continuously praying for the world for speedy recovery.  Of course some of our Sisters have already had an attack of coronavirus and discharged now and are on quarantine.  One more sister is still in the hospital taking treatment.  She has a lot of complications.  Some are home quarantined and taking treatment in the convent itself.
Due to Corona, lockdown is imposed over here.   Many people cannot go for their daily work.  People are suffering due to lack of jobs and poverty.  Many are dying with hunger and also with sickness. 
(…) Thank you for being so kind and enquiring about our situation and ready to help us in our dire need.  We shall remain ever grateful to you and your Pons-21 group. 

(…) V Indii je situace velmi špatná kvůli šíření koronaviru ve větším měřítku. Kvůli této pandemické katastrofě přišlo o život mnoho lidí. Z milosti Boží se zatím všichni těšíme dobrému zdraví a neustále se modlíme za svět, aby se brzy uzdravil. Samozřejmě, že některé z našich sester už onemocněly koronavirem a jsou teď v karanténě. Jedna sestra je stále v nemocnici a léčí se. Má spoustu komplikací. Některé jsou doma v karanténě a léčí se sami v klášteře.
Kvůli koroně je zde vyhlášen lockdown. Mnoho lidí nemůže jít za svou každodenní prací. Lidé trpí kvůli nedostatku pracovních míst a chudobě. Mnozí umírají hlady a také na nemoci.
(…)
Děkujeme, že jste tak laskaví a vyptáváte se na naši situaci a jste připraveni nám pomoci v naší zoufalé nouzi. Budeme vám a vaší skupině Pons-21 navždy vděční.