PONS 21

MOST 21. století

Videopozvánka klavíristky Marie Šumníkové
na online benefiční koncert „Chopin pro Indii“

Vynikající klavíristka Marie Šumníková vás zve na svůj koncert, který je pořádán jako benefice na posporu aktivit PONS 21 v Indii. Koncert je přnášen online, jak jsme informovali v předchozí aktualitě.