PONS 21

MOST 21. století

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě i průběhu koncertu „Chopin pro Indii“, celému přípravnému týmu i komunitě Blahoslavenství za zaštítění celé akce zejména online přenosu.

Obzvlášť velký dík patří vynikající klavíristce Marii Šumníkové za opravdový hudební zážitek.

Děkujeme také všem, kteří jakkoliv přispěli na aktivity PONS 21, velmi si vážíme Vaší důvěry. O využití sbírky Vás budeme informovat na našem webu.

Záznam benefičního koncertu můžete shlédnout na Youtube komunity Blahoslavenství bit.ly/chopinproindii