PONS 21

MOST 21. století

Vánoční přání z Mansapuru 2023

Také farář z Mansapuru zareagoval na útok na pražské FF UK. Chceme Vám zprostředkovat jeho reakci i vánoční prožívání v Mansapuru. Můžete si ho přečíst v angličtině, nebo nabízíme volný překlad do čestiny:

My dearest Antonin and all those friends of Mansapur parish,
When I heard that so many were killed in Czech Rep. in the T. V. my heart wept and I asked our Lord Jesus Christ to console the bereaved and eternal peace and joy to the deceased.  I am sorry for writing it so late. But you all always in my thoughts and prayers with love and gratitude.
We celebrated Christmas with great joy and happiness. We too had Carols singing and Mass at night and games for all children, youth and women of the parish. 
I am now renovating the holy Cross which is in the middle of the village.
This year we missed your visit and presence in this village. I know you couldn’t come due to some sad events.
We pray for good health, peace and happiness for all the people of Czech republic. I wish you and all over there Merry  Christmas and happy,  healthy and prosperous new year – 2024.
God bless you all.
With love and prayerful wishes – Fr Albert D’Souza

(…) Můj nejdražší Antoníne a všichni přátelé mansapurské farnosti, 
když jsem se z TV dozvěděl, že v ČR bylo tolik mrtvých, mé srdce plakalo a prosil jsem našeho Pána Ježíše Krista, aby utěšil pozůstalé a dal věčný pokoj a radost zesnulým.
Omlouvám se, že to píši tak pozdě. Ale vás všichni nesu vždy v mých myšlenkách a modlitbách s láskou a vděčností. Vánoce jsme oslavili s velkou radostí a štěstím. I u nás se zpívaly koledy, večer byla mše svatá a hry pro všechny děti, mládež a ženy z farnosti. 
Nyní opravuji kříž, který je uprostřed obce.

Letos nám chyběla vaše návštěva a přítomnost u nás ve vesnici. Vím, že jste nemohli přijet kvůli některým smutným událostem. Modlíme se za zdraví, pokoj a štěstí pro všechny lidi v České republice. 
Přeji Vám i všem ostatním krásné Vánoce a šťastný, zdravý a úspěšný nový rok 2024.

Bůh vám všem žehnej. 
S láskou a modlitebním přáním – P. Albert D’Souza.