PONS 21

MOST 21. století

Vánoční přání z Honavaru 2023

Jako každý rok nám poslala krásné přání Sr. Marie Goretti z Honavaru. Můžete s námi vidět, že v Indii sledují světové dění a neváhají reagovat i na smutné zprávy z Prahy. Chceme se s Vámi o to podělit. Můžete si ho přečíst v angličtině, nebo nabízíme volný překlad do čestiny:

(…) Thank you for your prayers and good wishes. At the outset, I wish you all a Peace-filled New Year.

I am deeply shocked to learn of the horrific incident at Charles University. Our heartfelt condolences to the bereaved families and our solidarity and prayerful support to those injured and the families struggling in deep sorrow. Assuring our prayers for everyone out there enduring these sad, painful times. 
Thank you for donating the chair in my name to the Neratov Church! It was such a kind and loving gesture from your side. I am deeply touched by your kind gesture, and as always, keep you all close to my heart and in my prayers!
I hope to see you sometime again! With much love.
Affectionately,
Sr. Maria Goretti

(…) děkujeme za Vaše modlitby a přání všeho dobrého. Na úvod vám všem přeji nový rok naplněný pokojem.

Jsem hluboce otřesena zprávou o děsivém incidentu na Karlově univerzitě. Upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a solidaritu a modlitební podporu zraněným a rodinám, které prožívají hluboký zármutek. Ujišťujeme o našich modlitbách za všechny, kteří prožívají tyto smutné a bolestné chvíle.

Děkujeme za darování židle s mým jménem v kostele v Neratově! Je to z vaší strany tak laskavé a láskyplné gesto. Jsem hluboce dojata vaším laskavým gestem a jako vždy si vás všechny uchovám blízko svého srdce a v modlitbách!

Doufám, že se zase někdy uvidíme! S velkou láskou,
S láskou,
Sr. Maria Goretti