PONS 21

MOST 21. století

Sbírka „Hledáme 1000 Marií“ měsíc od vyhlášení

K naší velké radosti (a ještě větší radosti našich přátel v Indii) vyhlášená sbírka oslovila velké množství dárců (k 1.6.2013 je jich 881!) a ti byli velmi štědří. Vždyť za 1 měsíc sbírka přinesla 652 895,87 Kč! Je vidět, že přes všechny potíže, které v dnešní době zažíváme, se umíme uskromnit a pomoci potřebným.

Pro PONS 21 je výsledek měsíce sbírky velkým oceněním, závazkem i výzvou pro další aktivity ve prospěch chudých dětí v Indii. Děkujeme všem Mariím, zástupcům Marií, příznivcům Marií a dalším podporovatelům naší činnosti za jejich vstřícnost, rychlost, štědrost a důvěru. Již nyní můžeme říci, že po období dešťů budou moci v Mansapuru pokračovat se stavbou. A to je skvělý výsledek prvního měsíce sbírky.

Doufáme, že se v následujících dnech a měsících připojí další „Marie“ a my budeme moci uvažovat o vyšším stupni úrovně školy. Prosíme, zachovejte nám přízeň a pomozte nám hledat další Marie…

Abyste věděli, jak jsou peníze využity, přibyly do naší fotogalerie nové fotky ze stavby – najdete je zde.