PONS 21

MOST 21. století

Poděkování návštěvníkům koncertu

PONS 21, o.s. srdečně děkuje všem, kteří se zúčastnili benefičního koncertu na podporu výstavby školy pro chudé děti v indické vesnici Mansapur. Koncertu, který se uskutečnil v pátek 21. října 2011 v Brně, se zúčastnilo přibližně 230 posluchačů. Celkem se díky nim vybralo 58 005 Kč. Taková částka předčila naše očekávání a jsme velmi vděční za štědrost všem, kteří činnost našeho sdružení podpořili jak finančním darem, tak i svou účastí na koncertě!

Za uskutečnění koncertu děkujeme také jeho hlavnímu protagonistovi – vysokoškolskému sboru Gaudeamus!

V naší fotogalerii najdete několik fotografií z koncertu.

Více informací o projektu stavby školy ve vesnici Mansapur čtěte zde.