PONS 21

MOST 21. století

PF 2012

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za podporu naší činnosti a přejeme jim do nového roku, aby si na jeho konci mohli říci: „Ten rok stál za to“ – a abychom si to i my mohli říci společně s nimi!

Výkonná rada PONS21, o.s.