PONS 21

MOST 21. století

Do Indie míří další peníze na školu!

Výkonná rada PONS 21, o.s. začátkem října rozhodla o zaslání další částky na výstavbu školy v Mansapuru v Indii. Vzhledem k velmi úspěšné sbírce Hledáme 1000 Marií (k 1.11.2013 zatím vynesla 882 294 Kč!) bylo rozhodnuto o zaslání částky 30 000 Euro. Tato částka byla zaslána dne 23.10.2013 (v Kč činila 787 470 Kč) a dne 29.10.2013 nám indická strana potvrdila příjem částky na jejich konto.

Díky štědrosti dárců jsme mohli v pravý čas (v Indii skončilo období dešťů) zaslat tak vysoký obnos a zásadně podpořit stavební práce v období velmi příhodném. Indičtí přátelé nám pošlou oficiální potvrzení přijetí platby s poděkováním, o které se s vámi na našich webových stránkách rádi podělíme.

Děkujeme za vaši podporu!