PONS 21

MOST 21. století

Zpráva z inspekční cesty v Indii

Od 30. října 2016 do 13. listopadu 2016 jsme byli na inspekční cestě v naší škole v Mansapuru a na návštěvě biskupství v Belgaum a u setry Marie Goretti v Honavaru. V Mansapuru nás čekalo několik příjemných překvapení: do školy chodí již 400 žáků, budova školy je díky úvěru od stavební firmy stavebně dokončena, děti, učitelé a sestry připravili oficiální slavnostní otevření školy plné tance, zpěvu a vystoupení našich žáků. Jsme velmi rádi, že škola je připravena na příjem dalších žáků v novém školním roce, je hezká a moderní a místní jsou s ní velmi spokojeni. O našem pobytu v Mansapuru vás budeme v dalších týdnech informovat na našich stránkách. Věříme, že vás tyto informace potěšily a nepřestanete nás v našem snažení podporovat, abychom dosáhli splacení úvěru na dokončení školy.

Na několik fotografií se můžete podívat v naší fotogalerii.