PONS 21

MOST 21. století

Zdravotní pomůcky na podporu školy v Indii

V březnu 2012 jsme ve spolupráci se společností Anpora, s.r.o. zahájili půjčování zdravotních pomůcek pro vážně nemocné v Brně a okolí. Po uhrazení prvotních nákladů na nákup těchto pomůcek bude zisk z této činnosti použit na podporu projektů  PONS 21. Systém půjčování pomůcek se již úspěšně zaběhl a jsme schopni velmi rychle reagovat na požadavky klientů. Naší výhodou je i dovoz a případná instalace pomůcek v domácnostech (více na www.anpora.cz)

Pomůžete nám, pokud se v případě potřeby půjčení zdravotních pomůcek na nás obrátíte nebo nás doporučíte vašemu okolí. Nejsnáze nás kontaktujete na tel. čísle +420 775 948 955. Můžete použít také kontakty uvedené na těchto stránkách či na stránkách Anpory.