PONS 21

MOST 21. století

První část peněz na školu je v Indii!

Dne 23.1.2013 jsme poslali první částku na stavbu školy – 313 000 Kč (12 000 Euro)!

Výkonná rada PONS 21 začátkem ledna rozhodla o zaslání první částky na stavbu školy ve vesnici Mansapur.  Naši přátelé v Indii již obdrželi všechna povolení k zahájení stavby, a tak nás požádali o zaslání první splátky.

Zahájení stavebních činností považujeme za velmi důležitý krok v celém projektu – po období dešťů jsou v Indii vhodné podmínky pro stavební práce, těch se navíc účastní vesničané, kteří tak dostanou práci a plat.

Pro všechny, kteří na projekt dosud přispěli, znamená odeslání první splátky jasné potvrzení využití jimi darovaných peněz. Průběh pací bude možné  sledovat na našich webových stránkách.

Představená řádu, který má celou stavbu i provozování školy na starost, nám k tomu napsala:

Toto je potvrzení s poděkováním všem dárcům PONS 21, stejně tak výkonné radě za zaslání 12 000 Euro, což je v indických rupiích 867 320,- Rs. Peníze již byly připsány na náš účet  a v dopise přikládáme i potvrzení. Tímto budeme schopni zahájit práce na škole.

Drazí přátelé, na základě naší spolupráce nazveme tento projekt výstavby školy vaším jménem. Váš zájem a nasazení  pro školu v Mansapuru je pro nás povzbuzením pokračovat s větší obětavostí. Naše Kongregace a obyvatelé Mansapuru jsou vám vděční, protože nová škola bude velmi užitečná pro vesnické děti, které musí dojíždět do vzdálených škol nebo pobývat na internátech.  Vaše podpora znamená pro naši školu nové požehnání.

Bůh vám žehnej a modlíme se za vás.

Brzy vám zašleme fotografie z výstavby.

Přejeme vše dobré a Boží požehnání.

S pozdravem

Sr Zeena D´Souza SRA

Provinční představená řádu Queen of Apostles