PONS 21

MOST 21. století

Průběžná kontrola sbírky „Hledáme 1000 Marií“

Dne 5. srpna 2020 proběhla 7. kontrola průběhu naší sbírky Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Kontrole se předkládají všechny výpisy z účtů konta sbírky a úřad kontroluje správnost použití plateb podle stanovených pravidel sbírky.

Po skončení kontroly nám krajský úřad oznámil, že předložené vyúčtování veřejné sbírky považuje za dostatečně přehledné a průkazné, provedené v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách a krajský úřad toto 7. průběžné vyúčtování schvaluje.

Tuto zprávu rádi zveřejňujeme pro naše dárce, protože potvrzuje transparentnost našeho jednání a dává jistotu našim dárcům, že jejich peníze jsou správně použity pro záměry sbírky. Věříme, že i tato informace nám pomůže udržet podporu stávajících dárců a získat další…

Protokol o kontrole