PONS 21

MOST 21. století

Průběžná kontrola sbírky „Hledáme 1000 Marií“ 2018

V září proběhla 5. kontrola průběhu naší sbírky Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Kontrole se předkládají všechny výpisy z účtů konta sbírky a úřad kontroluje správnost použití plateb podle stanovených pravidel sbírky. Dne 4. 9. 2018 nám krajský úřad oznámil, že předložené vyúčtování veřejné sbírky považuje za přehledné a průkazné, provedené v souladu s ustanovením Paragrafu 24 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách. Tuto zprávu rádi zveřejňujeme pro naše dárce, protože potvrzuje transparentnost našeho jednání a dává jistotu našim dárcům, že jejich peníze jsou správně použity pro záměry sbírky. Věříme, že i tato informace nám pomůže udržet podporu stávajících dárců a získat další…

Protokol o kontrole