PONS 21

MOST 21. století

Předali jsme další část vybraných peněz do Indie

Dne 27. června 2016 jsme mohli díky úspěšnému průběhu sbírky Hledáme 1000 Marií poslat na dostavbu „naší“ školy 17 500 Euro =  484 837 Kč! Sestry, které zajišťují celou stavbu a běžný chod školy, byly velmi potěšeny a děkují za štědrost dárců. Před zahájením školního roku (1. června) se jim podařilo přesvědčit stavební firmu pro dokončení některých tříd tak, aby mohlo nastoupit o 158 žáků více. Díky zaslané částce mohly velkou část dluhu u stavební firmy uhradit.