PONS 21

MOST 21. století

Inspekční cesta do Indie 2018

V neděli 4. 11. 2018 odletěli zástupci vedení PONS 21 na inspekční cestu do Indie. Pokud to dovolí technické možnosti spojení, budeme moci společně s nimi navštívit naše známá místa prostřednictvím fotografií. Nyní máme informaci, že přiletěli v pořádku a setkali se s arcibiskupem Peterem Machadem.