PONS 21

MOST 21. století

Co nového v naší škole…

Díky nové příloze o průběhu stavby školy v Mansapuru v Katolickém týdeníku podpořilo náš projekt v měsíci květnu velké množství dárců.  Za jejich štědrost jsme velmi vděčni!

V Indii jsou v dubnu a květnu školní prázdniny, a tak se i v naší škole dokončovaly některé práce – hlavně se dodělávaly toalety. Proto v Mansapuru zpráva, že jim posíláme 12 500 Euro (cca 350 000 Kč) způsobila velkou radost! A vybavení školy bude zase o něco příjemnější pro všechny žáčky…

Nyní Indii čeká období dešťů, které potrvá až do října, a tak budou děti ve škole trávit hodně času. Na rozdíl od okolí není ve škole vlhko ani mokro, a proto tam děti zůstávají i po vyučování, dělají si úkoly a hrají si. A to vše mohou dělat hlavně díky štědrým dárcům z ČR!

Tak ať je všechny hřeje u srdce, že na dálku „zahřívají“ děti, které chtějí žít také normálním, spokojeným životem.