PONS 21

MOST 21. století

Setkání podporovatelů a přátel spolku PONS 21 v Brně

Jak bylo již na stránkách PONS 21 zmíněno, na začátku roku 2023 se členové spolku vydali na inspekční cestu do Indie, kde se důkladně seznámili se stavem a fungováním školy vybudované z peněz Vás, milých dárců. S radostí jsme tak mohli představit příkladný chod školy, o který se starají a zajišťují ho sestry Konventu Královny apoštolů. 

Po nelehkých časech během pandemie Covid-19 jsme se mohli se sestrami a žáky „naší“ školy setkat bez jakýchkoli omezení a prohlédnout si tak novinky, které se uskutečnily díky finanční podpoře spolku PONS 21, respektive Vás – dárců. 

Během pandemie šlo především o potravinovou pomoc těm nejchudším, příspěvky na platy zaměstnanců školy, kteří ač nesměli vyučovat, museli dostávat 50% ze mzdy.

Dovybavili jsme školu

Spolupráce se Sr. Marií Goretti v Honavaru

Stejně důležitou oblastí pomoci se kromě stavby školy stala také spolupráce se sestrou Marií Goretti, která se věnuje pomoci opuštěným a nejrůznějším způsobem znevýhodněným lidem v oblasti Honavaru a jeho okolí. Ze spolupráce s touto osobností můžeme zmínit například nákup sanitky pro potřeby nemocnice, či dalších potřebných zdravotnických přístrojů.

Naše další plány

Stejně důležitou oblastí pomoci se kromě stavby školy stala také spolupráce se sestrou Marií Goretti, která se věnuje pomoci opuštěným a nejrůznějším způsobem znevýhodněným lidem v oblasti Honavaru a jeho okolí. Ze spolupráce s touto osobností můžeme zmínit například nákup sanitky pro potřeby nemocnice, či dalších potřebných zdravotnických přístrojů.

Naším hlavním zaměřením bude opět „naše“ škola, přesněji její rozšíření. V současné době má škola devět ročníků, ale podle nové vzdělávací politiky v Indii (NEP) musí mít každá škola podle požadavku vlády třídy až do dvanáctého stupně v jednom areálu. Došlo tak k nové kategorizaci vzdělávání, tak že pět let základní školy (tj. do 2. ročníku včetně školky), tři roky prvního stupně (tj. do 5. ročníku), tři roky druhého stupně (do 8. ročníku) a čtyři roky střední školy (do 12. ročníku).

Stávající budova není schopna kapacitně splnit požadavky na její rozšíření, kdy je třeba vybudovat další třídy, tedy čtyři laboratoře na fyziku, chemii, biologii a informatiku, čtyři učebny pro kombinaci přírodních věd a obchodu a dvě místnosti pro administrativu.

Když neboudou splněny tyto podmínky, může se stát, že bude škole odňata státní licence na vzdělávání. Na splnění nových podmínek má škola dva roky. Náklady na novou budovu se nyní odhadují na cca šest milionů korun, přičemž záleží na kurzu a vývoji cen v Indii. I v tak složité situaci vidí sestry pozitiva, zejména pro jejich žáky, kteří budou mít možnost být déle se svými rodinami a nebudou muset cestovat do vzdálených škol, budou mít možnost delšího studia v anglickém jazyce, zvýší se počet zájemců o studium a zlepší se celkově podmínky pro žáky. 

setk_2023_3_

Závěr setkání se nesl v uvolněné přátelské atmosféře a ti, kteří měli zájem si mohli vyzkoušet, jak se nosí pravé indické sárí.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření přátelské atmosféry a finanční podporu našich aktivit v Indii a těšíme se na další setkání.

setk_2023_4_

Závěr setkání se nesl v uvolněné přátelské atmosféře a ti, kteří měli zájem si mohli vyzkoušet, jak se nosí pravé indické sárí.

setk_2023_3_
setk_2023_4_

DĚKUJEME
všem zúčastněným za vytvoření přátelské atmosféry a finanční podporu našich aktivit v Indii a těšíme se na další setkání.