PONS 21

MOST 21. století

Zprávy ze školy sv. Josefa v Mansapuru – školní rok 2021/2022

Škola sv. Josefa, Mansapur

Studenti cestují do školy z dalekých i blízkých vesnic. Někteří studenti přijíždějí na kole a většina studentů využívá školní autobus.

Školní autobus jede kolem, aby vyzvedl studenty z vesnic v 8 hodin ráno a dorazil do školy (školního areálu) v 9:45. Večer odjíždí školní autobus v 16 hodin, aby vysadil studenty a do 18 hodin jsou školní vozidla v areálu. Tuto možnost využívá přibližně 297 studentů.

Školní shromáždění

Všichni studenti a zaměstnanci se shromáždí na školním pozemku před školním shromážděním v 9.45.

Podle učebního řádu připravují učitelé studenty na vedení tvůrčího shromáždění. Školní shromáždění se skládá z modlitební písně, národní hymny, státní hymny, čtení novin, myšlenek na daný den, kvízu všeobecných znalostí, povídek atd. Studenti a učitelé vynaložili úsilí na prezentaci nejlepšího shromáždění. Každý student dostane příležitost zúčastnit se shromáždění, aby překonal strach z jeviště a rozvinul svůj talent.

Umění a řemeslo

Kromě akademických studií přikládáme význam také umění a řemeslu. Studenti si tyto přednášky užívají a přicházejí s vlastními nápady a názory. Učitel jim dává téma a vede je ke zkoumání tvůrčích a nápaditých dovedností.

Hry

Každý týden máme čtyři hodiny tělesné výchovy pro každou třídu. Studenti vyšších tříd mají hodiny praktické i teoretické, ale studenti nižších tříd mají jen praktické. Učitel tělesné výchovy je učí cvičit, jógu a trénuje je s různými druhy her, jako je volejbal, kho-kho, štafeta, vrh koulí, skok do výšky, skok do dálky, skákání (přes švihadlo), závod v běhu s badmintonovým košíčkem atd. Studenty velmi zajímají hodiny tělesné výchovy. Uvolňuje je a udržuje aktivní a fit.

Zkoušky

Posouzení a hodnocení se provádí dvěma druhy zkoušek. Jedná se o formativní hodnocení – 4 zkoušky a souhrnné hodnocení – 2 zkoušky. Kromě těchto zkoušek provádíme také jednotkové a třídní testy. Studenti dostávají projektové práce a domácí úkoly související s předmětem. Prostřednictvím těchto testů jsme schopni posoudit a zhodnotit výsledky studentů v rámci studijních a doprovodných aktivit.

Třídy

Každý den máme 7 vyučovacích hodin po 40ti minutách. Učitelé obsazují třídy podle předmětů a snaží se rozvíjet znalosti a tvůrčí dovednosti studentů. Studenti vynakládají úsilí na zlepšení svého učení.

Po jeden a půl roku trvajícím lockdownu se úroveň výuky studentů drasticky snížila. Rodiče a učitelé musí čelit výzvám, aby studenti předmět pochopili. Kvůli hodinám online dostali studenti mobily a někteří studenti je zneužili. Jsou závislí na hrách a jiných neřestech. Po pravidelných hodinách prostřednictvím včasné motivace a připomenutí jsou děti na správné cestě.

Přestávka na oběd

Přestávku na oběd máme asi půl hodiny.  Studenti si umyjí ruce a sedí na chodbách nebo ve třídě a obědvají. Přinášejí si krabičku na oběd a lahve s vodou. Učitelé a pomocníci jsou s dětmi, zatímco obědvají.